Скачать аниме шаблоны dle у нас можно Падение Олимпа Смотреть онлайн без регистрации, а ещё все скачать аниме бесплатно на сайте
Рецепт ПРО » Отзывы » Организации » Семейный кодекс клиентов, сотрудников, отзывы работников о работе, адрес, телефон, цены

- Семейный кодекс

Семейный кодекс

Ярсагумба форте отзывы врачей противопоказания

Ярсагумба форте отзывы врачей противопоказания Доброго времени суток! Стрессы из-за проблем на работе, проблем в семье, проблем в какой-либо...

изображение

изображение
изображениеСемейный кодекс Украины определяет основы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников.Регулирование семейных отношений осуществляется настоящим Кодексом с целью: укрепления семьи как социального института и как союза конкретных лиц; утверждения чувства долга перед родителями, детьми и другими членами семьи; построения семейных отношений на паритетных началах, на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и поддержки; обеспечения каждого ребенка семейным воспитанием, возможностью духовного и физического развит Когда один из супругов зарабатывает больше. Хоть общество у нас и современное, но многие мужчины считают себя добытчиками и им сложно, когда женщина зарабатывает больше. Хотя он может об этом никогда не говорить. Но психологически на нем ежедневно висит нагрузка. Он становиться раздражительным и ищет в своём партнёре отрицательные качества, пытается подавлять морально супругу. Отсюда вытекают ссоры и скандалы, что в будущем приводит к разводу. Также многие женщины, не чувствуя себя финансово защищённой, не видят в мужчине добытчика, для них это может быть причиной для развода.Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї; побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки;забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює цей Кодекс, можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства.Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.Трудовий договір може бути:безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін таким, що укладається на час виконання певної роботи.Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами
Добавил: 38974450690 15-02-2016, 00:38 Вернуться назад

Как быстро похудеть - видеокурс

Как быстро похудеть - видеокурс Как быстро похудеть - видеокурс с гарантией...

Артропант от остеохондроза

Артропант от остеохондроза Великолепный препарат от остеохондроза...

Eco Pills для похудения

Eco Pills для похудения Eco Pills Raspberry - это таблетизированные малиновые конфеты, обладающие мощным эффектом...