Рецепт ПРО » Полезные советы (статьи) » Прочие советы » Асутп

Шоколад Слим для похудения

Шоколад Слим для похудения Эффективнейший комплекс для похудения. Подробнее...

Суть АСУТП

Автоматизація якісно змінює характер праці робітників, у великій мірі полегшуючи його, роблячи більш змістовним. Корінним чином змінюється і кваліфікаційно-професійний склад робочих. У цехах з автоматизованим виробництвом головною фігурою стають спеціалісти нової формації – оператор, програміст, робітники інших раніше не існуючих професій. Якщо порівнювати виробництво недалекого минулого, де автоматизація використовувалася слабо з сучасним автоматизованим виробництвом, то, в першу чергу, слід відмітити, що виробництво минулого здійснювалося лише за законами технології, а сучасне виробництво – за законами як технології, так і керування.

Автоматизація технологічних процесів та допоміжних служб пов’язана не лише з вдосконаленням виробництва та покращенням умов праці, але й з підвищенням його рентабельності за рахунок покращення техніко-економічних показників та зниження матеріальних та трудових витрат на одиницю продукції.

В останній час проводиться велика робота по розробці нових технологічних рішень та по створенню нового обладнання, яке передбачає часткову або повну автоматизацію з використанням електронно-обчислювальної техніки.

изображение

Розробка АСКТП

АСКТП вирішує задачі керування технологічним процесом відповідно до вимог технології, забезпечує функціонування операторського інтерфейсу, облікові і сервісні функції, допускає підключення до комп’ютера і передачу даних у мережі верхнього рівня.

Цілі, які повинна вирішувати АСКТП, досягаються при виконанні обчислювальною технікою низки функцій, які за змістом дій об’єднані в інформаційну та керуючу підсистеми.

Інформаційна підсистема призначена для представлення оперативному персоналу достовірної інформації про стан об’єкту керування та хід технологічного процесу в цілому.

Керуюча підсистема призначена для визначення та реалізації керуючих дій на технологічний об’єкт (регулювання технологічних параметрів, керування роботою електроприводів та ін.).Інформаційні задачі повинні функціонувати у автоматичному режимі, а задачі керування – у двох режимах: автоматичному та ручному дистанційному. Головною метою при розробці системи керування є вибір параметрів, який необхідно контролювати, регулювати, сигналізувати.

изображение

Вибір параметрів

На цьому етапі з багатьох параметрів, що характеризують процес, необхідно вибрати ті, котрі підлягають регулюванню і зміною яких доцільно вносити регулюючий вплив. Як правило, число регульованих параметрів не перевищує четвертої частини параметрів, що беруть участь у керуванні. Справитися з поставленою задачею можна, лише аналізуючи цільове призначення процесу і його взаємозв'язок з іншими процесами виробництва.

Контролю підлягають ті параметри, за значеннями яких здійснюється оперативне керування технологічним процесом, а також його пуск і установ. До таких параметрів відносяться всі режимні параметри, при зміні яких в об'єкт будуть надходити збурення. Обов'язковому контролю підлягають параметри, значення яких регламентуються технологічною картою.

До вибору параметрів сигналізації приступають після аналізу об'єкта у відношенні його вибухо- та пожежобезпеки, його токсичності, агресивності речовин, що переробляються, і т.д. Сигналізації підлягають ті параметри, відхилення яких від номінального значення може привести до вибуху, пожежі, нещасним випадкам, виходу з ладу устаткування, випускові некондиційної продукції і браку і т.д.

изображение

Обґрунтування і вибір технічних засобів, що належать до складу каналів контролю і регулювання, проводиться згідно функціональної схеми по кожному технологічному параметру, а також у відповідності з номінальними значеннями вимірюваних параметрів.

Обґрунтування і вибір технічних засобів включає:

а) вибір первинного вимірювального перетворювача (датчика);

б) вибір проміжного перетворювача;

в) вибір ЕОМ.

Обраний первинний вимірювальний перетворювач (датчик) повинен задовільняти наступним вимогам:

а) діапазон вимірювання повинен відповідати діапазону зміни вимірюваного параметра,

б) умови вимірювання по технічному паспорту повинні відповідати умовам вимірювання на технологічному об'єкті;

в) похибка вимірювань не повинна перевищувати значень, заданих технологічним регламентом.

При виборі проміжних перетворювачів вирішувалась задача вибору тільки нормуючого перетворювача, який працює в комплекті з термометрами опору та термоелектричними перетворювачами. При виборі виконавчого пристрою необхідно враховувати відповідність вхідного сигналу виконавчого пристрою і вихідного сигналу попереднього технічного засобу.

На структурній схемі відображаються в загальному виді основні рішення розроблювальної системи керування по каналах контролю і регулювання і показуються:

-точки контролю або відбору на технологічному устаткуванні;

-порядок передачі вимірювальної і командної інформації;

-технічні засоби передачі інформації,

-спосіб реєстрації інформації і її оперативне відображення

Технічні засоби передачі вимірювальної і командної інформації повинні бути, як правило, серійними і належати системі ДСП.

На структурних схемах у загальному вигляді відображені головні технічні рішення розроблюваної системи керування за каналами контролю та регулювання. При цьому використовують такі спрощення :

ПВП – первинний вимірювальний перетворювач ;

НП – нормуючий перетворювач ;

ПП – проміжний перетворювач ;

МК – мікропроцесорний контролер ;

БРК – блок ручного керування ;

ПРІ – пристрій індикації інформації ;

ПРР – пристрій реєстрації інформації ;

ПРС – пристрій сигналізації інформації;

ВМ – виконуючий механізм ;

МП – магнітний пускач ;

Д – двигун.

Система керування, крім задач стабілізації окремих технологічних величин, повинна також вирішувати задачі керуючої логіки. Враховуючи вищесказане, система керування повинна бути побудована на базі керуючої обчислювальної машини (КОМ), наприклад, мікропроцесорного контролеру. В якості такого пристрою контролер "Ломіконт Л-122", що відповідає діючим промисловим нормам на пристрої керування. Контролер має в своєму складі таймери та лічильники, що дозволяє виводити технологічні повідомлення та поточні значення параметрів на монітор для спостереження за ходом технологічного процесу і на друкуючий пристрій з метою документування процесу керування.

Контролер може працювати як у складі великої розподіленої АСКТП, зв’язуючись з ЕОМ верхнього рівня по каналу цифрового зв’язку, та і в якості автономного технічного засобу, котрий вирішує комплекс задач оптимального і логічного керування, регулювання, відображення та документування інформації про хід процесу керування.

Для формування автоматизованого робочого місця оператора, необхідно передбачити монітор Samsung SyncMaster 763MB. Весь необхідний комплекс сигналізації та блокувань оператор має змогу бачити на моніторі у найбільш сприятливому форматі. Для виведення оперативної інформації до друку або інформації за поточний проміжок часу обираємо принтер Epson C43SX.

В комплекті з мікропроцесорним контролером працюють звичайні датчики та виконуючі механізми.


Добавил: irina-solonec 8-03-2016, 01:56 Вернуться назад
Тэги: Асутп, систма автоматизации, автоматизация производства, система автоматизации, технологический процесс

Шоколад Слим для похудения

Шоколад Слим для похудения Эффективнейший комплекс для похудения....

Око-Плюс - восстановление зрения

Око-Плюс - восстановление зрения Око-Плюс - эффективно для восстановление зрения...

Липокарнит для похудения

Липокарнит для похудения            Липоксин реальные отзывы Что стоит знать Про...