Рецепт ПРО » Полезные советы (статьи) » Прочие советы » Как писать транслитом

- Как писать транслитом

Как писать транслитом

Турбофит для похудения

Турбофит для похудения Турбофит – препарат для экспресс-похудения, который позволяет обрести стройные формы всего за...

МОЖЕТ КОМУ-ТО КАК ТО ПОНАДОБИТЬСЯ ЭТИ ВОПРОСИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА НУЖНЫ В НАШЕЙ ЖИЗНЕ ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРОФЕСИЯ СВЯЗАНА С ЄКОНОМИКОЙ ИЛИ ЧЕМ ТО ПОДОБНЫМ. ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОТ ТАКАЯ ЧУДО ЗАМЕТОЧКА У ТЕБЯ ПОЯВИТЬСЯ... ВОТ ТАКИЕ ЧУДО ВОПРОСЫ Я СОСТАВИЛА СВОИМ УЧЕНИКАМ НА ЭКЗАМЕН ПО СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ.... ХОТЬ Я И МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ НО ВСЕ ЖЕ СВОИХ УЕНИКОВ И СТУДЕНТОВ Я ДЕРЖУ В РУКАХ... И МОЙ ПРЕДМЕТ ОНИ ЗНАЮ НА ОТЛИЧНО. изображение

Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни «Економіка, організація і планування виробництва»


 • Зміст і задачі дисципліни Економіка, організація та планування.

 • Основні напрямки розвитку економіки України та роль металургійної галузі в господарстві країни.

 • Виробниче підприємство: його ознаки, цілі та напрямки діяльності.

 • Поняття підприємства та класифікація підприємств.

 • Правові основи функціонування підприємства.

 • Документи, які регулюють зовнішню та внутрішню діяльність підприємства.

 • Виробнича структура металургійного підприємства.Основні виробничі фонди підприємства: їх суть та класифікація.

 • Особливості оцінки основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів: суть процесу та методика нарахування.

 • Основні показники ефективності використання основних фондів.

 • Види зносу основних фондів та шляхи покращення їх використання.

 • Поняття та елементний склад оборотних коштів підприємства.

 • Ефективність використання оборотних коштів підприємства .

 • Кадри підприємства: поняття, характеристика та структура.

 • Якісна та кількісна характеристика персоналу підприємства.

 • Чисельність персоналу, показники наявності та руху кадрів.

 • Продуктивність праці: поняття, показники та методи вимірювання.

 • Значення продуктивності праці та основні фактори її зростання.

 • Сутність наукової організації праці, її завдання та напрямки.

 • Організація робочого місця та її складові.

 • Розділення праці на підприємстві, його види.

 • Бригадна форма організації праці, види бригад.

 • Нормування праці на підприємстві: його суть, значення та основні завдання.

 • Методи нормування та види норм праці.

 • Робочий час, як об’єкт нормування, його структура.

 • Методи вивчення робочого часу.

 • Методи визначення нормативної чисельності робітників.

 • Тарифна система оплати праці та її елементи.

 • Суть, функції та принципи заробітної плати.

 • Форми і системи оплати праці на підприємстві.

 • Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.

 • Поняття фонду оплати праці та його склад.

 • Планування фонду оплати праці на підприємстві.

 • Виробничий процес, його організація у просторі та у часі.

 • Структура виробничого процесу підприємства.

 • Поняття та класифікація виробничих процесів.

 • Основні принципи організації виробничого процесу.

 • Організаційні форми та типи виробництва.

 • Особливості організації прокатного виробництва.

 • Технічний розвиток підприємства та його напрямки.

 • Поняття виробничої потужності, її види та чинники.

 • Принципи і метод розрахунку виробничої потужності.

 • Суть планування та його завдання на підприємстві.

 • Об’єкт, предмет та принципи планування.

 • Організація роботи з планування на підприємстві.

 • Система планів підприємства.

 • Стратегічне планування та його завдання.

 • Тактичне планування, його завдання.

 • Основні розділи плану підприємства.

 • Бізнес-план: поняття, значення та основні розділи.

 • Оперативно-календарне планування на підприємстві.

 • План виробництва і реалізації продукції.

 • Планування виробництва металопрокату.

 • Витрати виробництва: їх суть і класифікація.

 • Собівартість: її види та шляхи зниження.

 • Витрати на 1 тону металопрокату.

 • Зміст і функції ціни, види цін.

 • Прибуток: його види та функції та схема розподілу на підприємстві.

 • Рентабельність, як показник прибутковості підприємства.

 • изображение

  изображениеДобавил: yakovenko 10-06-2016, 18:33 Вернуться назад

Detoxic

Detoxic Для того, чтобы не занести паразитов в свой организм, необходимо и очень важно, мыть перед едой...

М16 спрей для потенции

М16 спрей для потенции Спрей М16 - невероятное удовольствие С возрастом каждый из нас моложе не становится, это касается...

Сироп мангустина купить

Сироп мангустина купить Наверное в наше время одна из самых распространенных проблем является конечно же проблема...